Privacy

Wij doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden als bezoeker van onze website. Welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je welke rechten je hebt als bezoeker, wie toegang heeft. tot de gegevens en hoe lang we jouw gegevens bewaren in onze administratie of systemen.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website prima bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons hoeven worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals het ip-adres van je computer, de datum en tijd van toegang tot onze website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je bezoekt en de informatie die je bekijkt, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site, eventueel de geo-locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

De website vallingabouw.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website met als doel contact met ons op te nemen. Wij hechten veel belang aan jouw privacy. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelen we je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, zijnde het contact kunnen opnemen en informeren over de mogelijkheden van onze dienstverlening. 

Meer specifiek: persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  1. Contact te kunnen zoeken naar aanleiding van een informatieverzoek;
  2. Jou te benaderen voor een voorstel voor een fysieke afspraak op locatie;
  3. Het kunnen uitbrengen van advies naar aanleiding van de door jou aangeleverde informatie;
  4. Het kunnen uitbrengen van een voorstel/offerte voor dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen. 

Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens en documenten:

Wanneer contact wordt gezocht via onze website:

  • NAW- en contactgegevens;
  • Eventuele tekeningen, documenten.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Vallinga Bouw B.V. kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers of overheidsinstanties die namens ons calculaties uitvoeren, diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?’. Vallinga Bouw B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Valling Bouw B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Recht op inzage en/of wijzigen van jouw gegevens

Je kunt op elk moment per e-mail via info@vallingabouw.nl vragen welke gegevens wij van jou verwerken. Daarnaast kun je ons ook ieder gewenst moment vragen jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Beveiliging

Vallinga Bouw B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en/of verlies. Wij doen dit aan de hand van fysieke, organisatorische, administratieve en technische maatregelen. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot jouw gegevens. Wanneer er gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Vallinga Bouw B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is inzet.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Vallinga Bouw B.V., dan kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen. Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te vermelden via info@vallingabouw.nl onder vermelding van jouw naam, contactgegevens en omschrijving van de situatie.

Wijzigingen

Om uiteenlopende redenen kunnen wij van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in onze Privacy verklaring. De meest actuele Privacy verklaring is te allen tijde in te zien op de website Vallinga Bouw B.V. Deze versie is opgesteld in december 2021.

Scroll naar boven